Profily pre ukončenie schodových hrán podľa použitého materiálu, so systémom montáže na zápustnú skrutku alebo v prevedení so samolepiacou vrstvou lepidla.